Danh sách Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVII

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVII có 12 đồng chí. Ảnh: TTBC
Danh sách Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVII có 12 đồng chí. Ảnh: TTBC
Danh sách Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVII có 12 đồng chí. Ảnh: TTBC
Lên top