Danh sách thành viên được đề cử bầu vào Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV

Các đại biểu Quốc hội dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV. Ảnh QH
Các đại biểu Quốc hội dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV. Ảnh QH
Các đại biểu Quốc hội dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV. Ảnh QH
Lên top