Danh sách thành viên Chủ nhiệm các Uỷ ban của Quốc hội vừa được bầu

18 Ủy viên Ủy ban Ban Thường vụ Quốc hội khoá XV. Ảnh Quốc hội
18 Ủy viên Ủy ban Ban Thường vụ Quốc hội khoá XV. Ảnh Quốc hội
18 Ủy viên Ủy ban Ban Thường vụ Quốc hội khoá XV. Ảnh Quốc hội
Lên top