Danh sách chi tiết Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII

16 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII. Ảnh: TTBC
16 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII. Ảnh: TTBC
16 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII. Ảnh: TTBC
Lên top