Danh sách 44 người được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

NHÓM PV |

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước; góp phần đánh giá uy tín, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm.

Tiếp tục kỳ họp thứ 6, chiều nay (24.10), Quốc hội bắt đầu quy trình lấy phiếu tín nhiệm.

Phát biểu nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, bản kê khai tài sản thu nhập của từng chức danh được lấy phiếu tín nhiệm sẽ được gửi tới các đoàn đại biểu Quốc hội để các đại biểu xem xét, rà soát.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cho đến nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không nhận được báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và của nhân dân gửi đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; không nhận được ý kiến nào của đại biểu Quốc hội gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội có liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước; góp phần đánh giá uy tín, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm. Theo đó, giúp những người được Quốc hội bầu, phê chuẩn thấy được mức độ tín nhiệm của mình, từ đó để họ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Đồng thời, việc lấy phiếu tín nhiệm cũng làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ.

"Đây là công việc rất hệ trọng, cần được tiến hành theo đúng quy trình, thủ tục chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch. Đồng thời, đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm" - Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Tiếp đó, Quốc hội nghe Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trình bày tờ trình về dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Theo bà Thanh, những người có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bầu, bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm.

Vì vậy, Quốc hội kỳ này sẽ không lấy phiếu tín nhiệm đối với 5 nhân sự mới được bầu, phê chuẩn trong năm 2023 gồm: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, các Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Quang Mạnh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh.

Lần này, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm với 44 nhân sự, gồm:

1. Bà Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Ông Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Ông Trần Thanh Mẫn - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

4. Ông Nguyễn Khắc Định - Phó Chủ tịch Quốc hội.

5. Ông Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch Quốc hội.

6. Ông Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội.

7. Bà Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội.

8. Ông Dương Thanh Bình - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

9. Ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

10. Ông Vũ Hải Hà - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

11. Ông Y Thanh Hà Niê K'Đăm - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

12. Ông Lê Quang Huy - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

13. Bà Lê Thị Nga - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

14. Ông Vũ Hồng Thanh - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

15. Bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội.

16. Ông Lê Tấn Tới - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

17. Ông Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

18. Ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội.

19. Ông Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

20. Ông Lê Minh Khái - Phó Thủ tướng Chính phủ.

21. Ông Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Bộ Công Thương.

22. Ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

23. Ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

24. Ông Huỳnh Thành Đạt - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

25. Ông Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

26. Ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn.

27. Bà Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

28. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

29. Ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

30. Bà Đào Hồng Lan - Bộ trưởng Bộ Y tế.

31. Ông Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an.

32. Ông Hầu A Lềnh - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

33. Ông Lê Thành Long - Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

34. Ông Nguyễn Thanh Nghị - Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

35. Ông Đoàn Hồng Phong - Tổng Thanh tra Chính phủ.

36. Ông Hồ Đức Phớc - Bộ trưởng Bộ Tài chính.

37. Ông Nguyễn Kim Sơn - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

38. Ông Bùi Thanh Sơn - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

39. Ông Trần Văn Sơn - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

40. Ông Nguyễn Văn Thắng - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

41. Bà Phạm Thị Thanh Trà - Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

42. Ông Nguyễn Hòa Bình - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

43. Ông Lê Minh Trí - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

44. Ông Ngô Văn Tuấn - Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Danh sách trên do Trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày trước Quốc hội chiều 24.10.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Lấy phiếu tín nhiệm không "vì thương hay ghét" mà phải thực sự công tâm

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, khi nhìn vào những chức danh được lấy phiếu tín nhiệm, phải nhìn đa chiều, không vì thương hay ghét, thích hay không thích để đánh giá, mà phải soi chiếu dưới lăng kính hiệu quả công việc, đó là điều quan trọng nhất.

Hôm nay, Quốc hội thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm

PHẠM ĐÔNG |

Trong phiên làm việc hôm nay, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Công tâm đánh giá tín nhiệm, không kể vị trí công tác "ẩn hay hiện"

Nhóm PV |

Các vị trí được lấy phiếu tín nhiệm dù là “ẩn hay hiện” thì các vị đại biểu Quốc hội sẽ sáng suốt, công tâm để đánh giá một cách khách quan, toàn diện đối với các lĩnh vực hoạt động của từng vị trí công tác.

Lê Hoàng Phương lọt top 20 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023

NHÓM PV |

70 thí sinh Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) 2023 bước vào đêm chung kết sau gần 1 tháng tham gia các phần thi được tổ chức ở Việt Nam.

Vợ chồng ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà và cái kết ít ai ngờ tới (Phần 1)

Nhóm PV |

Chúng ta thường nhìn nhận chuyện vợ chồng ly hôn như điều thất bại trong một mối quan hệ, thế nhưng cặp vợ chồng trong câu chuyện hôm nay sẽ đưa chúng ta đi từ bất ngờ này, đến bất ngờ khác. Cũng thông qua câu chuyện ly hôn kì lạ này, hẳn mỗi người sẽ tự có cho mình một đáp án về hạnh phúc.

Chương trình "Giờ thứ 9" do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

TPHCM yêu cầu cán bộ phải xin lỗi nếu giải quyết hồ sơ trễ hạn

Huyền Trân |

TPHCM - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu công khai danh sách cán bộ, công chức, viên chức xử lý hồ sơ chậm. Cán bộ phải nghiêm túc xin lỗi khi giải quyết hồ sơ trễ hạn.

Khởi tố, bắt tạm giam Ngọc Trinh là hoàn toàn cần thiết

Nhóm PV |

Theo đại biểu Quốc hội Trương Xuân Cừ (Đoàn TP Hà Nội), việc khởi tố, bắt tạm giam người mẫu Ngọc Trinh là hoàn toàn cần thiết. Điều này có tính răn đe cao với những người có biểu hiện coi thường pháp luật.

Cựu Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh bị truy tố liên quan bà trùm thiết bị

Việt Dũng |

Ông Hoa Công Hậu - cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh bị cáo buộc ủng hộ bà trùm thiết bị y tế Hoàng Thị Thuý Nga trúng gói thầu mua sắm thiết bị CT Scanner 128 lát cắt và được "lại quả" 1 tỉ đồng.

Lấy phiếu tín nhiệm không "vì thương hay ghét" mà phải thực sự công tâm

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, khi nhìn vào những chức danh được lấy phiếu tín nhiệm, phải nhìn đa chiều, không vì thương hay ghét, thích hay không thích để đánh giá, mà phải soi chiếu dưới lăng kính hiệu quả công việc, đó là điều quan trọng nhất.

Hôm nay, Quốc hội thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm

PHẠM ĐÔNG |

Trong phiên làm việc hôm nay, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Công tâm đánh giá tín nhiệm, không kể vị trí công tác "ẩn hay hiện"

Nhóm PV |

Các vị trí được lấy phiếu tín nhiệm dù là “ẩn hay hiện” thì các vị đại biểu Quốc hội sẽ sáng suốt, công tâm để đánh giá một cách khách quan, toàn diện đối với các lĩnh vực hoạt động của từng vị trí công tác.