Danh sách 10 "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2020

Trung tướng Phạm Hồng Cư - nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Tư lệnh về chính trị Quân khu 2. Ảnh: Hà Nội
Trung tướng Phạm Hồng Cư - nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Tư lệnh về chính trị Quân khu 2. Ảnh: Hà Nội
Trung tướng Phạm Hồng Cư - nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Tư lệnh về chính trị Quân khu 2. Ảnh: Hà Nội
Lên top