Danh hiệu Gia đình văn hóa: Còn hình thức và lãng phí

Đại biểu Nguyễn Mai Bộ (An Giang). Ảnh Quochoi.vn
Đại biểu Nguyễn Mai Bộ (An Giang). Ảnh Quochoi.vn
Đại biểu Nguyễn Mai Bộ (An Giang). Ảnh Quochoi.vn
Lên top