Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng:

Đánh giá cao tham mưu chiến lược của Ban Kinh tế Trung ương

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Kinh tế Trung ương.
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Kinh tế Trung ương.
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Kinh tế Trung ương.
Lên top