Tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng:

Đánh giá cán bộ “đúng và trúng” để bố trí đúng người, đúng việc

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính. Ảnh Ngọc Anh
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính. Ảnh Ngọc Anh
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính. Ảnh Ngọc Anh
Lên top