Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

VỤ AI BẢO KÊ GỖ LẬU TẠI TÂY NGUYÊN:

Đánh đổi 8 xe máy cày bằng 45 lóng gỗ (!?)