Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đánh bắt cá trên biển, 2 người chết và mất tích