Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng:

Đảng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, sự tin cậy của nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN
Lên top