Đảng viên bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ bị khai trừ

Đảng viên bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ bị khai trừ. Ảnh: VGP
Đảng viên bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ bị khai trừ. Ảnh: VGP