Đảng trong sạch, nhân dân ủng hộ thì có sức mạnh vô địch

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh Sơn Tùng
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh Sơn Tùng
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh Sơn Tùng
Lên top