Đang thiếu quy định chuyển tiếp liên quan chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng điều hành họp báo cung cấp thông tin định kỳ của Bộ Nội vụ ngày 19.3.2021. Ảnh: PV.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng điều hành họp báo cung cấp thông tin định kỳ của Bộ Nội vụ ngày 19.3.2021. Ảnh: PV.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng điều hành họp báo cung cấp thông tin định kỳ của Bộ Nội vụ ngày 19.3.2021. Ảnh: PV.
Lên top