"Đảng ta thật là vĩ đại! Nhân dân ta thật là anh hùng"

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh Sơn Tùng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh Sơn Tùng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh Sơn Tùng.
Lên top