Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng:

Đảng luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên

Ban tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao biển tượng trưng công trình thanh niên cho các đại diện thanh niên 16 dân tộc thiểu số sẽ triển khai công trình. Ảnh: PV
Ban tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao biển tượng trưng công trình thanh niên cho các đại diện thanh niên 16 dân tộc thiểu số sẽ triển khai công trình. Ảnh: PV
Ban tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao biển tượng trưng công trình thanh niên cho các đại diện thanh niên 16 dân tộc thiểu số sẽ triển khai công trình. Ảnh: PV
Lên top