kỷ niệm 91 năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam (3.2.1930 - 3.2.2021)

Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

PGS-TS Lê Quốc Lý - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: T.Vương
PGS-TS Lê Quốc Lý - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: T.Vương
PGS-TS Lê Quốc Lý - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: T.Vương
Lên top