Đang kiểm điểm trách nhiệm cán bộ có con em được nâng điểm thi ở Hoà Bình

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hoà Bình Trần Đăng Ninh. Ảnh: Quochoi.vn
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hoà Bình Trần Đăng Ninh. Ảnh: Quochoi.vn
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hoà Bình Trần Đăng Ninh. Ảnh: Quochoi.vn
Lên top