Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế

Công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế và hội nhập của Việt Nam có bước tiến vượt bậc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ảnh: TTXVN
Công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế và hội nhập của Việt Nam có bước tiến vượt bậc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ảnh: TTXVN
Công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế và hội nhập của Việt Nam có bước tiến vượt bậc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ảnh: TTXVN
Lên top