Đảng bộ Công an Trung ương gương mẫu đi đầu trong tinh gọn, tổ chức bộ máy

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Bộ Công an.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Bộ Công an.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Bộ Công an.
Lên top