Dân vận khéo góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị

Mô hình dân vận khéo cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp của Hợp tác xã Thụy Hương - Kiến Thụy. Ảnh Mai Dung
Mô hình dân vận khéo cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp của Hợp tác xã Thụy Hương - Kiến Thụy. Ảnh Mai Dung
Mô hình dân vận khéo cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp của Hợp tác xã Thụy Hương - Kiến Thụy. Ảnh Mai Dung
Lên top