Dân tự "giải thoát" giữa dòng nước hôi thối trước cổng BV Phụ sản Hà Nội