Đan Mạch tài trợ Việt Nam 1 triệu USD cải thiện chất lượng thống kê

Lễ ký kết thỏa thuận giữa Tổng cục Thống Kê Việt Nam và Cơ quan Thống kê Đan Mạch. Ảnh: ĐSQ Đan Mạch
Lễ ký kết thỏa thuận giữa Tổng cục Thống Kê Việt Nam và Cơ quan Thống kê Đan Mạch. Ảnh: ĐSQ Đan Mạch
Lễ ký kết thỏa thuận giữa Tổng cục Thống Kê Việt Nam và Cơ quan Thống kê Đan Mạch. Ảnh: ĐSQ Đan Mạch
Lên top