Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Dân làng ùa ra đón thuyền viên được cướp biển Somali thả về nhà