Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Dân chặn xe trước trạm thu phí, quốc lộ 1A kẹt cứng hơn 2 giờ liền