Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Dân bức xúc, hoang mang vì mộ của người thân bị… đóng đinh