Đảm bảo phòng chống dịch không ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh

Tàu biển Aida Vita từng đưa ngàn khách du lịch đến Việt Nam. Ảnh đăng trên vietnamnet.vn
Tàu biển Aida Vita từng đưa ngàn khách du lịch đến Việt Nam. Ảnh đăng trên vietnamnet.vn
Tàu biển Aida Vita từng đưa ngàn khách du lịch đến Việt Nam. Ảnh đăng trên vietnamnet.vn
Lên top