Đảm bảo hàng hoá, thực phẩm thông suốt giữa các địa phương giãn cách

Thủ tướng nghe lực lượng chức năng báo cáo việc thực hiện Chỉ thị 16 tại phường Tân Phú, TP. Thủ Đức. Ảnh Nhật Bắc
Thủ tướng nghe lực lượng chức năng báo cáo việc thực hiện Chỉ thị 16 tại phường Tân Phú, TP. Thủ Đức. Ảnh Nhật Bắc
Thủ tướng nghe lực lượng chức năng báo cáo việc thực hiện Chỉ thị 16 tại phường Tân Phú, TP. Thủ Đức. Ảnh Nhật Bắc
Lên top