Đền bù thiệt hại cho người dân miền Trung sau vụ cá chết do Formosa xả thải:

“Đảm bảo đúng đối tượng, không để phát sinh tiêu cực”