Đảm bảo điều kiện cho báo chí tác nghiệp tại Đại hội XIII của Đảng

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng. Ảnh TTXVN
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng. Ảnh TTXVN
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng. Ảnh TTXVN
Lên top