Đắk Lắk: Ưu tiên vốn đầu tư, hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do Uỷ viên Trung ương Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường làm Trưởng đoàn làm lễ khởi công, xây tặng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình nghèo đồng bào dân tộc thiểu số có công với cách mạng ở địa bàn huyện Lắk. Ảnh: Bảo Trung
Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường làm Trưởng đoàn làm lễ khởi công, xây tặng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình nghèo đồng bào dân tộc thiểu số có công với cách mạng ở địa bàn huyện Lắk. Ảnh: Bảo Trung
Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường làm Trưởng đoàn làm lễ khởi công, xây tặng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình nghèo đồng bào dân tộc thiểu số có công với cách mạng ở địa bàn huyện Lắk. Ảnh: Bảo Trung
Lên top