triển khai thực hiện nghị quyết đại hội XIII của đảng

Đắk Lắk thu hút đầu tư phát triển, không đánh đổi môi trường

Việc thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào Đắk Lắk là một trong những chủ trương lớn của tỉnh để phát triển bền vững kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của người dân, nhưng không đánh đổi môi trường. Ảnh: B.T
Việc thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào Đắk Lắk là một trong những chủ trương lớn của tỉnh để phát triển bền vững kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của người dân, nhưng không đánh đổi môi trường. Ảnh: B.T
Việc thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào Đắk Lắk là một trong những chủ trương lớn của tỉnh để phát triển bền vững kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của người dân, nhưng không đánh đổi môi trường. Ảnh: B.T
Lên top