Đắk Lắk: Phạt 10 bệnh viện gần 1,7 tỉ đồng vì gây ô nhiễm môi trường