Đắk Lắk: Cả trăm hồ đập hư hỏng nhưng giải pháp xử lý chỉ chắp vá

Đắk Lắk đang có nhiều hồ, đập xuống cấp, hư hỏng gây mất an toàn cho người dân trong mùa mưa bão. Ảnh: B.T
Đắk Lắk đang có nhiều hồ, đập xuống cấp, hư hỏng gây mất an toàn cho người dân trong mùa mưa bão. Ảnh: B.T
Đắk Lắk đang có nhiều hồ, đập xuống cấp, hư hỏng gây mất an toàn cho người dân trong mùa mưa bão. Ảnh: B.T
Lên top