Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Một tài năng quân sự xuất chúng

Toàn cảnh hội thảo tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình. Ảnh: CTV
Toàn cảnh hội thảo tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình. Ảnh: CTV
Toàn cảnh hội thảo tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình. Ảnh: CTV
Lên top