Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm việc với Tổng cục II về tổ chức Đại hội Đảng

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị. Ảnh BQP
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị. Ảnh BQP
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị. Ảnh BQP
Lên top