Đại tướng Ngô Xuân Lịch động viên gia đình 22 quân nhân hi sinh

Đưa thi thể các quân nhân hi sinh về thành phố Đông Hà để tổ chức tang lễ. Ảnh: QĐ
Đưa thi thể các quân nhân hi sinh về thành phố Đông Hà để tổ chức tang lễ. Ảnh: QĐ
Đưa thi thể các quân nhân hi sinh về thành phố Đông Hà để tổ chức tang lễ. Ảnh: QĐ
Lên top