Đại tướng Lê Đức Anh và ký ức về danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng

Chủ tịch Nước Lê Đức Anh cùng các mẹ Việt Nam anh hùng duyệt hàng quân danh dự trong khuôn viên Phủ Chủ tịch tháng 12.1994. Ảnh tư liệu
Chủ tịch Nước Lê Đức Anh cùng các mẹ Việt Nam anh hùng duyệt hàng quân danh dự trong khuôn viên Phủ Chủ tịch tháng 12.1994. Ảnh tư liệu
Chủ tịch Nước Lê Đức Anh cùng các mẹ Việt Nam anh hùng duyệt hàng quân danh dự trong khuôn viên Phủ Chủ tịch tháng 12.1994. Ảnh tư liệu
Lên top