Đại tá Vũ Hồng Văn được bổ nhiệm làm giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Đại tá Vũ Hồng Văn khi được bổ nhiệm làm giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk_Ảnh: Hữu Long
Đại tá Vũ Hồng Văn khi được bổ nhiệm làm giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk_Ảnh: Hữu Long
Đại tá Vũ Hồng Văn khi được bổ nhiệm làm giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk_Ảnh: Hữu Long
Lên top