Đại tá Tráng A Tủa làm Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên

Đại tá Tráng A Tủa nhận cương vị mới là Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên. Ảnh: UBND tỉnh Điện Biên.
Đại tá Tráng A Tủa nhận cương vị mới là Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên. Ảnh: UBND tỉnh Điện Biên.
Đại tá Tráng A Tủa nhận cương vị mới là Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên. Ảnh: UBND tỉnh Điện Biên.
Lên top