Đại tá Rah Lan Lâm làm Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Đại tá Rah Lan Lâm, tân Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh TT
Đại tá Rah Lan Lâm, tân Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh TT
Đại tá Rah Lan Lâm, tân Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh TT
Lên top