Đại tá Nguyễn Văn Thanh làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị

Tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (trái) nhận quyết định từ Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: VGP.
Tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (trái) nhận quyết định từ Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: VGP.
Tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (trái) nhận quyết định từ Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: VGP.
Lên top