Đại tá Nguyễn Quốc Hùng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam từ 1.7.2020. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Đại tá Nguyễn Quốc Hùng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam từ 1.7.2020. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Đại tá Nguyễn Quốc Hùng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam từ 1.7.2020. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Lên top