Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Ảnh: Cổng TTĐT TT Huế.
Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Ảnh: Cổng TTĐT TT Huế.
Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Ảnh: Cổng TTĐT TT Huế.
Lên top