Đại tá Nguyễn Đức Dũng được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

Lên top