Đại tá Lê Công Thạnh nói gì về việc cơ quan công an khám nhà Vũ 'nhôm'?

Đại tá Lê Công Thạnh cho rằng động thái khám nhà Vũ "nhôm" thể hiện sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng. Ảnh: Thanh Trần.
Đại tá Lê Công Thạnh cho rằng động thái khám nhà Vũ "nhôm" thể hiện sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng. Ảnh: Thanh Trần.
Đại tá Lê Công Thạnh cho rằng động thái khám nhà Vũ "nhôm" thể hiện sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng. Ảnh: Thanh Trần.
Lên top