Đại sứ Vũ Quang Minh chia sẻ về việc “ngủ nhanh" tại các phiên họp của Liên Hợp Quốc”

Đại sứ Vũ Quang Minh trong một phiên họp tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: PV
Đại sứ Vũ Quang Minh trong một phiên họp tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: PV
Đại sứ Vũ Quang Minh trong một phiên họp tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: PV
Lên top