Đại sứ Việt Nam tại Mỹ thăm tàu Cảnh sát biển neo đậu tại Hawaii

Đại sứ Phạm Quang Vinh thăm thuỷ thủ đoàn tàu Cảnh sát biển 8020 đang neo đậu tại Hawaii. Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp
Đại sứ Phạm Quang Vinh thăm thuỷ thủ đoàn tàu Cảnh sát biển 8020 đang neo đậu tại Hawaii. Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp
Đại sứ Phạm Quang Vinh thăm thuỷ thủ đoàn tàu Cảnh sát biển 8020 đang neo đậu tại Hawaii. Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp
Lên top