Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Nga tặng thuyền cho người dân Hà Tĩnh